Kompetent snickareEn snickare kan ha många varierande arbetsuppgifter. De kan även vara inriktade inom olika områden inom byggbranschen. Det finns exempelvis snickare som endast jobbar med renovering och reparation. Andra som är specialiserade inom nyproduktion. Läs mer om snickare arbetsuppgifter här!

En byggprocess kan se ut på olika sett. Beroende på vad projektet innefattar kan arbetsuppgifterna vara enkla eller mer komplicerade. Det börjar givetvis först med en beställning från en kund. Antingen kan snickaren anlitas för grundarbete och planritningar eller så har kunden redan genomfört dessa.

Snickare kan ta sig an både små och stora jobb. Exempelvis kan det handla om nyproduktion av ett lager, industri , fabrik eller stora lokaler. Även mindre ytor som till exempel sommarstuga eller kontor kan behöva fixas. Handlar det om en renovering och småfix kanske det inte behövs ritningar

Mycket planering
När det kommer till nybygge och nyproduktion är ritningar och val av material en stor del i processen. Kunden kanske har specifika önskemål på dessa eller så behöver kunden råd och lämnar beslutet till snickaren. För snickarens del krävs det alltså stor kunskap och kännedom om alla typer av träslag och andra material som kan komma till användning. För att ge en tydlig beskrivning för hur en snickares arbetsuppgifter kan se ut, kommer här ett exempel. Låt oss säga att en kund vill bygga ett nytt fritidshus.

När planen är satt mellan kunden och snickaren, kan grunden av projektet påbörjas. Här ingår själva rambygget. Det kan bland annat vara att gjuta betong, gräva en stabil grund där bygget ska stå, resa stommar och så vidare. Efter att nybygget fått sitt skal är insidan nästa fokus för snickaren.

I det steget kommer inredning och design in i fas. Det är viktigt att snickaren har förstått vilken typ av stil kunden önskar. Även att kunna ge tips om vad som skulle passa bäst, för att undvika misstag som kunden kanske inte har tänkt på. Innan all inredning kommer på plats ska givetvis tak, golv och väggar vara färdigmonterad. Likaså fönster och dörrar.

Inredningsdetaljer
En snickare kan även anlitas för inredningsdetaljer i form av färdiga möbler och andra dekorativa ting. Inredning kan också vara byggnad av köksö, bardisk, speciella bänkar, eller andra byggningsbara inredningsdetaljer. I detta exempel kanske kunden vill ha speciella mönster på alla skåpsluckor i köket. Är det väldigt avancerat kan det behövas en finsnickare. En snickare som har lite extra kompetens när det kommer till specialdesign på inredning och möbler.

När snickaren är klar är det endast en besiktning som återstår om det behövs. Det är bra att en snickare utför regelbundna kontroller på byggen. Snickaren bör även finnas tillgänglig om kunden hör av sig och har funderingar.